• You are currently viewing Onko kotikaupunkini turvallinen?

  Onko kotikaupunkini turvallinen?

  Onko kotikaupunkini turvallinen? Yhteistyössä Rauman kaupunki

  Pääsin sukeltamaan poikkeuksellisen syvälle tähän aiheeseen kun kirjoitin Rikosten Rauma-kirjan.

  Käsittelen kirjassa poliisin esitutkintamateriaalien, oikeuden pöytäkirjojen ja vanhojen lehtileikkeiden avulla Raumalla tapahtuneita rikoksia vuodesta 1966 aina vuoteen 2011 saakka. Erittäin arvokkaan osuuden tähän kirjaan antoivat myös kolme Rauman poliisissa pitkän uran tehnyttä miestä.

  Vaikka kirjan nimi onkin Rikosten Rauma, se ei kuvaa nykyistä Raumaa kokonaisuutena. Rauma on turvallinen paikka elää.

  Nimi on vain viittaus menneisiin rikoksiin, joita löytyy aivan jokaisesta Suomen kolkasta.  Miltei kaikkien kaupunkien tapaan myös Raumaan kuuluu pimeä, rikollinen puoli sekä sen myötä kirjava ja mielenkiintoinenkin rikoshistoria.

  Rikoshistoria on myös osa kaupungin historiaa siinä, missä mitkä tahansa muutkin merkittävät tapahtumat. Rikoshistoriaa ja menneitä tapahtumia tarkastelemalla voimme havaita miten yhteiskunnan normit ovat syntyneet ja muovaantuneet, ja kuinka näiden normien rikkomiseen on eri vuosikymmenillä vastattu. Tämänkin kirjan sivuilta saatamme huomata eri yksilöiden poikkeavuuksia sekä tunnistaa yhteiskuntamme sosiaalista kontrollia.

  Rikoshistoriasta ja tosielämän rikoksista eli true crimesta puhuminen herättää ihmisissä ymmärrettävästi monenlaisia tunteita. Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten näistä asioista puhuminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää.

  Näitä jo nähtyjä murheellisia tapahtumia tarkastelemalla me ymmärrämme ja opimme: niin itse tilanteista kuin joissain tapauksissa myös asianosaisten henkilöhistoriasta. Tätä kautta voimme kehittyä, oppia varomaan sekä ymmärtämään – ja parhaassa tapauksessa havaintojemme perusteella jopa estää uusien tragedioiden syntymisen.

  Tapahtuuko Raumalla paljon rikoksia?

  Kuten kirjassakin käy ilmi, vuoden 2021 Raumaa voidaan kuitenkin aivan hyvällä omallatunnolla kutsua turvalliseksi paikaksi elää, eikä esimerkiksi poliisin hälytystehtävissä mikään asuinalue selkeästi erotu muista. Verratessa Rauman rikostilastojen vuoden 2020 tammi-kesäkuun välistä aikaa vuoden 2021 väliseen aikaan näemme, että rikoslakirikosten määrä on laskenut: vuonna 2020 kyseisellä aikavälillä rikoksia kirjattiin yhteensä 1648 ja vuonna 2021 niitä kirjattiin 1567.

  Kuluvana vuotena vuoden ensimmäisen puolikkaan tilastot näyttävät myös sen, että vaikka laskua on hieman vuoteen 2020, lukemat ovat edelleen vuotta 2019 korkeammat. On kuitenkin hyvä huomioida, että Koronapandemian vuoksi vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet poikkeuksellisia, jonka vuoksi tilastoista on vaikeaa vetää pidemmälle meneviä johtopäätöksiä.

  Tilastoista on kuitenkin hankala saada kuvaa yleisestä turvallisuuden tunteesta.

  Oman työni puolesta asiaa laajalla skaalalla katsoen uskaltaudun sanomaan, että Rauma on kaupunkina poikkeuksellisen turvallinen – monessakin mielessä. Nostaisin yhdeksi esimerkiksi sen, että niin poliisin kuin ensihoidonkin avun saa Raumalla pääsääntöisesti erittäin nopeasti.

  Jälkimmäisestä avun tarpeesta meillä on henkilökohtaista kokemusta aivan lähiviikoilta. Eräs lapsistamme sairastui laryngiittiin ja keskellä yötä tilanne meni äkisti todella pahaksi. Erittäin asiantunteva apu saapui paikalle hetkessä.

  Jos taas mietitään turvallisuutta esimerkiksi kaupungilla liikkuessa, en keksi moitteen sijaa.

  Kaupunki on tasapuolisen turvallinen, hyvä paikka elää.

   

  Vastaa