• You are currently viewing Pojan puheen kehitys -askeleen jäljessä tyttöjä

  Pojan puheen kehitys -askeleen jäljessä tyttöjä

  Lapsen puheen kehitys eli kielellinen kehitys, on yksilöllistä ja jokainen lapsi oppii puhumaan omaan tahtiin. Kuitenkin tutkimusten mukaan, tytöt oppivat puhumaan noin kuukauden nuorempina kuin pojat. Useita tuhansia kaksosia ja muita geneettisiä sukulaisia kattaneet tilastolliset tutkimukset paljastavat, että tytöillä on pieni etu kielellisissä taidoissa.

  Yleensä ensimmäisiä sanoja tavaillaan ennen ensimmäistä ikävuotta. Toiset lapset puhuvat sujuvasti jo pienestä, toisilla puheen kehitys viivästyy. Lapsen sanavarasto kuitenkin kehittyy, vaikka hän ei osaisikaan tuottaa puhetta samaan tahtiin kuin muut lapset keskimäärin.

  Puheen kehitys alkaa kuitenkin jo hyvin aikaisessa vaiheessa vuorovaikutustilanteissa vanhemman kanssa. Pieni vauva viestii itkullaan, liikkeillään, ääntelyllään ja ilmeillään. Vanhempi oppii tunnistamaan hyvin nopeasti vauvan tarpeet ja omalla vuorovaikutuksellaan mahdollistaa lapsen oppimisen. Sen vuoksi katsekontakti ja vuorovaikutus lapsen kanssa ilmein, elein ja sanoin on todella tärkeää lapsen kehityksen kannalta.

  pojan puheen kehitys on tyttöjä jäljessä

  Lapsen kielellisen kehityksen askeleet

  Alle 1-vuotta

  Ymmärtämää usein toistuvia sanoja, jokeltelee ja saattaa sanoa ensimmäisen sanansa

  1,5-vuotta

  Osaa tuottaa jo muutamia kymmeniä sanoja

  2-vuotta

  Lapsi osaa sanoa keskimäärin jo yli 200 sanaa ja lyhyitä lauseita.

  2-3 vuotta

  Lapsi tuottaa jo kahden tai kolmen sanan lauseita. Lapsi oppii uusia sanoja joka päivä.

  3-5-vuotta

  Puhe on jo melko selkeää. Lapsi osaa tavuttaa sanoja ja puhe on kertovaa.

  5-7-vuotta

  Puhe on kertovaa. Lapsi kuuntelee ja osaa vastata kysymyksiin.

  Yli 7-vuotta

  Osaavat jo tuottaa pitkiä lauseita. Lapset ymmärtävät erilaisia näkökulmia ja käyttävät kieltä monipuolisesti.

  Isoveli vaikuttaa lapsen kielenkehitykseen negatiivisesti

  Tiede.fi kertoo, että suurperheissä nuorimmalla lapsella saattaa olla ongelmia kielellisessä kehityksessä. Syynä tähän on, että vanhemmilla ei ole enää aikaa huomioida nuorinta samalla tavalla kuin esikoista.

  Perheenjäsenten välisissä keskusteluissa keskitytään vuorovaikutukseen usein vanhempien lasten kanssa. Ranskalaisen CNRS-tutkimusorganisaation ja École Normale Superiéure -yliopiston tutkijoiden mukaan nimenomaan isoveljellä on häiritsevä vaikutus nuorimmaisten puheen kehitykseen.

  Oletuksena on, että tytöt hoitavat poikia useammin sisaruksiaan ja tyttöjen kielellinen kehitys on poikia edellä. Sisarusten välisillä käeroilla ei näyttäisi olevan merkitystä. Isoveljet saattavat vaatia vanhempien huomiota ja apua enemmän, ja tutkijoiden mukaan he myös kilpailevat sisarustensa kanssa enemmän. Tämä aiheuttaa sen, että puheen tasolla vuorovaikutus jää vähemmälle.

  Toisaalta taas suurperheessä on muita etuja, kuten sosiaalisten taitojen kehittyminen ryhmässä. Joten suuri sisarusparvi ei automaattisesti tarkoita, etteikö nuoremmat oppisi samalla tavalla. Joka tapauksessa tutkimus lopulta osoitti, että isoveljen vaikutus jää sittenkin melko vähäiseksi. Joitakin yhteyksiä kuitenkin on, joten jos huomaa, että pienemmän sisaruksen kielellinen kehitys laahaa, on tähän hyvä kiinnittää ajoissa huomiota.

  Lähteet: Tiede, Aivoliitto

  -Poikien äitien toimitus-

   

   

  Kommentit

  1. Em

   Oma kuopukseni ei todellakaan tämän tutkimuksen tulos… eka sana linja-auto. 1.5v opetti isolleveljelle ärränkierrän ympäriorren ja luki kirjoja 5v. Tutkimukset on tehty rikottavaksi.

  2. Äiti 74

   Normaali lapsi oppii kyllä puhumaan ilman kommervenkkejä , jos perheessä ylipäätään puhutaan. Toi isoveli juttu on mun mielestä ihan höpö höpöä. Vauva kuulee puhetta jo vatsassa ollessaan.

  Vastaa