• Lapsen kaverisuhteet

  Lapsen kaverisuhteet ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta. Lapsi tarvitsee oman vanhemman kanssa vuorovaikutusta, mutta kaverisuhteiden merkitys korostuu lapsen kasvaessa. Lapsen on tärkeä osata toimia kahdenkeskeisissä vuorovaikutustilanteissa, mutta myös kaveriporukassa.

   

  Päiväkoti-ikäisen kaverisuhteet

  Lapsen on tärkeä kokea itsensä hyväksytyksi ja kuulluksi omassa päiväkotiryhmässään. Lapsi peilaa ja ottaa mallia muilta, toki niin hyvässä ja pahassakin. Lapsen kaverisuhteet ovat tärkeitä pienestä pitäen, sillä ne opettavat lapselle vuorovaikutustaitoja sekä opettaa toimimista sosiaalisissa tilanteissa.

  Päiväkodissa ryhmässä toimiessaan lapsi oppii kykyä toimia muiden kanssa, oppii huomioimaan muita ja ilmaisemaan itseään. Lapsen taidot liittyä leikkeihin kehittyy, ja hän tunnistaa omia sekä muiden tunteita. Valitettavasti kiusaamista esiintyy jo päiväkodissa, joten kaverisuhteiden merkitys korostuu entisestään. Lisäksi lapsi oppii asettumaan toisen saappaisiin ja ymmärtää paremmin mistä asiasta toiselle saattaa tulla paha mieli, kun hän pienestä asti oppii toimimaan toisten kanssa. Hyvät kaverisuhteet helpottavat myös lapsen siirtymistä päiväkodista kouluun.

  Alakoulu-ikäisen kaverisuhteet

  Kouluun siirtyessä kavereista tulee entistä tärkeämpiä. Kavereiden kanssa vietetään enemmän aikaa, ja koulun jälkeen saatetaan lähteä yhdessä leikkimään. Alakouluiässä lasten leikeissä ja peleissä on tarkat säännöt, ja usein häviäminen on tässä iässä lapselle vielä hankalaa. Kavereiden mielipiteiden merkitys korostuu, saatetaan haluta samanlaiset vaatteet kuin kaverilla on, tai esimerkiksi lemmikki, koska sellainen hyvällä ystävälläkin on.

  Lapsi on alakouluiässä herkkä kritiikille, ja voi puolustautua jyrkästi jos hänen tekoja arvostellaan. Lapselle alkaa kehittyä omatunto, ja lapsi haluaa kovasti kuulua ryhmään. Vaikka kaverisuhteet tässä iässä ovat jo hyvin tärkeitä, tarvitsee lapsi vielä aikuiselta paljon turvaa ja aikaa.

  Yläkoulu-ikäisen kaverisuhteet

  Tässä iässä kavereista alkaa tulla vanhempia tärkeämpiä. Kouluun tullaan lähinnä tapaamaan kavereita, kiinnostus opiskelua kohtaa saattaa hiipua. Koulussa kukin hakee omaa porukkaansa ja roolia, ja yhteentörmäyksiä tulee väistämättä. Tässä iässä on todella tärkeää muistuttaa lapselle, että kaikki ihmiset ovat saman arvoisia ja huomioitava, sekä tultava toimeen, vaikka kaikkien kaveri ei tarvitse ollakaan.

  Nuori haluaa kuulua joukkoon ja saattaa toimia omia arvojaa vasten, jos ryhmässä muutkin toimivat. Mitä parempi omanarvon tunne nuorella on, hän useimmiten jättää tekemättä sellaiset asiat jotka kokee haitallisiksi.

  Internet ja eri sovellukset ovat tässä iässä iso osa nuoren elämää. Aikuisen olisi hyvä hieman seurata mitä oma nuori puhelimella tai koneella touhuaa. Internetin vaaroista ovat kaikki tietoisia, kun sinne kerran jotain lataa, se myös siellä pysyy. Lisäksi nettikiusaus on valitettavan yleistä nykypäivänä. Usein kiusaaja käy samaa koulua uhrin kanssa. Aikuisen kannattaa kysellä kaverisuhteista ja yrittää pitää mahdollisimman avoimet ja luottavaiset välit nuoreen, jotta hän uskaltaisi kertoa aikuiselle mahdollisista ongelmista.

  Lähteet: MLL

  -Poikien Äidit toimitus-

   

  Vastaa