• You are currently viewing Oppilaiden yhdenvertaisuus lisääntyy kouluissa -vihdoin

  Oppilaiden yhdenvertaisuus lisääntyy kouluissa -vihdoin

  Oppilaiden yhdenvertaisuus lisääntyy kouluissa, kun Opetushallitus tarkentaa kaikkia vuosiluokkia koskevia arvioinnin kansallisia linjauksia osana päättöarvioinnin uudistamista.

  Arviointikäytännöt ovat viime vuosina vaihdelleet Suomen kouluissa hurjasti. Oppilas on saanut samalla osaamisella, hyvin erilaisia arvosanoja koulusta ja opettajasta riippuen. Jatkossa samat arviointilinjaukset koskevat kaikkia Suomen kouluja, näin oppilaiden yhdenvertaisuus osaamisen arvioinnissa lisääntyy.

  Muutoksen yleisinä periaatteina korostuvat arvioinnin yhdenvertaisuus, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus sekä arvioinnin edellyttämä avoimuus, yhteistyö ja osallisuus.

  koulu

  Numerotodistukset neljännellä luokalla

  Ensi syksystä eteenpäin kaikki neljäsluokkalaiset tulevat saamaan todistuksiinsa numerot. Tällä hetkellä numeroarviointi alkaa eri aikaan eri kunnissa, joissain jopa vasta kahdeksannella luokalla. Tämä on vaikeuttanut oppilaan todellisen osaamisen arvioimista. Opettaja voi jatkossakin täydentää numeroarviointia sanallisella arvioinnilla.

  Nykyiset arviointilinjaukset ovat olleet liian monitulkintaisia ja kuormittaneet opettajia kentällä liikaa. Vanhemmat eivät ole niin ikään olleet ilahtuneita vaikeasti ymmärrettävistä arvioinneista.

  Uudistuksen mahtavin puoli on kuitenkin siinä, että kun samat arviointilinjaukset koskevat jatkossa kaikkia Suomen kouluja, oppilaiden yhdenvertaisuus osaamisen arvioinnissa lisääntyy. Uusissa linjauksissa korostetaan, että arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin, mutta ei oppilaan persoonaan tai temperamenttiin.

  Oppilaita voidaan tukea jatkossa paremmin

  Jatkossa eri oppiaineiden vähimmäisosaaminen on määritelty selkeästi. Asetetaan vaatimus sille, mitä pitää osata, jotta voidaan tarjota hyvissä ajoin myös tukea tarvitsevalle sellainen tuki, että hänellä on mahdollisuus saavuttaa vaadittava tavoite ja jatkaa eteenpäin opiskelua.

  Uudet päättöarvioinnin kriteerit on tarkoitus ottaa käyttöön kouluissa 1. elokuuta 2021. Ensimmäiset päättöarvioinnit uusien kriteerien mukaisesti tehdään keväällä 2022.

  Lähteet: Opetushallitus, Yle 

  -Poikien Äidit toimitus-

   

  Vastaa