• You are currently viewing Miksi koulut avattaisiin kahdeksi viikoksi?

  Miksi koulut avattaisiin kahdeksi viikoksi?

  Moni pohtii nyt kuumeisesti, miksi koulut avattaisiin kahdeksi viikoksi?

  Koulujen avaamista kahdeksi viikoksi toukokuun puolessa välissä on väläytelty. Päänvaivaa aiheuttaa koronaviruksen ennalta-arvaamaton käyttätyminen rajoituksia purkaessa. Päätöksentekoon vaikuttaa varmasti moni asia ja päätös ei ole helppo.

  Opetuksessa eriarvoisuutta

  Koulut suljettiin maaliskuun alkupuolella ja siitä lähtien on menty etäopetus-periaatteella. Opetus on ollut kunta- ja koulukohtaista, ja moni vanhempi on kokenut, että lapset ovat olleet eriarvoisessa asemassa.

  Toiset oppilaat ovat saaneet laadukasta opetusta etänä esimerkiksi erilaisten etäyhteyssovellusten kautta, kun taas toisten opetus on tapahtunut sekavasti monen eri kanavan kautta. Osa sanoo, että opetusta ei tapahdu lainkaan. Useat vanhemmat ovat kokeneet äärimmäisiä vaikeuksia seurata opetusmateriaalien tippumista useampiin kanaviin.

  Myös monet erityislasten vanhemmat ovat kokeneet, että erityislapsi on jäänyt koulutyössä jälkeen, kun taas toiset ovat kokeneet, että lapsen on ollut helpompi keskittyä koulutyöhön kotona omassa rauhassa, kun ylimääräinen hälinä on jäänyt pois. Kaikki erityislapset eivät ole päässeet lähiopetukseen tarpeesta huolimatta. Lähiopetukseen pääseminen vaatii erityisen tuen päätöstä, mutta erityislapsella saattaa olla myös tehostettu tuki, jolla lähiopetusta ei saa.

  Joka tapauksessa on selvää, että eriarvoisuutta on muodostunut opetustapojen suhteen. Tilanne on kuitenkin ollut yllättävä ja siihen on ollut vaikea varautua, jolloin opetuksen yhteinen linja ei ole säilynyt ja oppilaitokset ovat olleet puun ja kuoren välissä. Viikkojen vieriessä, on kuitenkin saatu arvokasta tietoa, mikä toimii ja mikä ei, joten kehitystä on varmasti tapahtunut.

  Opetuksen lisäksi eriarvoisuutta lisää perheiden tilanteet. Lomautetut vanhemmat voivat paremmin tukea lastaan koulunkäynnissä, kuin etätyötä tekevät tai työssäkäyvät vanhemmat. On myös perheitä, joissa vanhemmat eivät tue lapsen koulunkäyntiä mahdollisuuksistaan huolimatta.

  koulu

  Onko koulujen avaaminen järkevää?

  Koulujen avaaminen muutamaksi viikoksi ennen kesälomia herättää mielipiteitä suuntaan ja toiseen. On arvioitu, että epidemiahuippu olisi mahdollisesti jopa saavutettu, kun taas toisten arvioiden mukaan epidemiahuippu ajoittuu kesään. Viruksen arvaamattomuuden vuoksi, jää vain nähtäväksi, mihin totuus osuu.

  Koulujen avaaminen toisi varmasti hyötyä esimerkiksi lapsille, jotka ovat joutuneet kärsimään sosiaalisten suhteiden rajoittamisesta. Koulujen avaaminen helpottaisi vanhempien taakkaa, ja tasokas opetus olisi viimeisillä viikoilla jokaisen oppilaan saatavilla.

  Karanteeni on aiheuttanut jo lastensuojeluilmoitusten nousun. Useat tahot ovat olleet myös huolissaan jo valmiiksi huono-osaisten lasten selviytymisestä korona-arjessa.

  Viruksen arvaamattomuuden vuoksi, on kuitenkin pohdittu sitä mahdollisuutta, että koulujen avaaminen aiheuttaisi piikin viruksen leviämiseen kesälomien alkuun, juuri kun rajoituksilla on saatu valoa tunnelin päähän.

  Hallituksella on joka tapauksessa suuri vastuu koulujen avaamisessa ja ennen lopullista päätöstä kuunnellaan varmasti useampia asiantuntijoita ja punnitaan tarkasti hyötyjä ja haittoja. Riskit on joka tapauksessa minimoitava ja pidettävä edelleen riskiryhmäläisistä huolta hyvän hygienian lisäksi.

  Joissakin Euroopan maissa on jo linjattu, että rajoitusten purkaminen aloitetaan nimenomaan kouluista. OAJ:n (Opetusalan Ammattijärjestö) hallitus taas on sitä mieltä, että kouluja ei pidä avata ennen kesälomia.

  Kysyimme Poikien Äideiltä facebookissa, että mikäli koulut avataan, niin kuinka moni vie lapsensa kouluun. VASTAUKSET: 36% KYLLÄ ja 64% EI. Näyttää siis siltä, että koulujen avaamisesta huolimatta, yli puolet lapsista jäävät kotiin. 

  Lähteet: Yle, OAJ

  -Poikien äidit -toimitus-

  Vastaa