• You are currently viewing Kolme askelta – saavuta onnellinen parisuhde

  Kolme askelta – saavuta onnellinen parisuhde

  Joka toinen avioliitto päättyy eroon – ”Apua haetaan yleensä aivan liian myöhään”

  Psykologi Anna Salmi Väestöliiton parisuhdetiimistä kannustaa vanhempia kysymään tärkeän kysymyksen myös omalta parisuhteeltaan: mitä kuuluu?

  Avioeroon päätyvistä perheistä kolme neljästä on lapsiperheitä. Eroriskiin vaikuttaa tutkitusti myös vanhempien koulutustaso.

  – Tämän on oletettu johtuvan suuremmasta tyytymättömyydestä solmittuun avioliittoon tai sitten matalammasta kynnyksestä ottaa ero, Salmi pohtii.

  Salmi uskoo monien tiedostavan vanhemmuuden vaikutuksen parisuhteeseen jo ennen lapsen syntymää, mutta asiaan on kuitenkin vaikeaa varautua etukäteen. Aina odotukset vanhemmuudesta ja elämästä lapsen syntymän jälkeen eivät vastaa todellisuutta.

  – Siinä on yllättävä puoli. Tiedetään, että suhteissa mennään lapsen jälkeen herkemmin perinteisiin roolijakoihin. Tätä esimerkiksi monet eivät tunnista tai huomaa.

  Salmen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet lapsen syntymä aiheuttaa kohtalaisen usein erilaisia vaikeuksia tai jopa eroja parisuhteessa.

  – Toisaalta vaikka ongelmia tulee niin eron todennäköisyys pienenee. Tämä kertoo siitä, että lapset vievät aikaa parisuhteelta, mutta lapset myös sitouttavat.

  Tutkimukset viittaavat Salmen mukaan siihen, että suurin kuormitus tapahtuu lasten ollessa pieniä, mutta ero tapahtuu vasta myöhemmin.

  – Erot tapahtuvat useimmiten noin 40 –vuotiailla. Tässä vaiheessa lapset eivät useimmiten ole enää ihan pieniä. 

  Pikkulapsiaika onkin juuri se aika, jolloin myös parisuhde vaatisi huomiota ja läsnäoloa.

  – Monesti pulmat tulevat pikku hiljaa ja ovat monen asian summa. Yleensä kahdenkeskinen aika vähenee, ristiriidat lisääntyvät, seksiin tulee taukoa tai se vähenee. Yleisesti ottaen aletaan etääntyä puolisosta. On hyvä pitää mielessä parisuhteen yhteys ja ajoittain miettiä, että mitä meille kuuluu, mitä parisuhde on vailla tällä hetkellä, Salmi painottaa.

  Lue myös: Ihmemaan mutsi -blogi- Onnellinen arki!

  onnellinen parisuhde
  Onnellinen parisuhde

  Onnellinen parisuhde: Kommunikointi on paras lääke

  Salmen näkemyksen mukaan useilla parilla on omat ikuisuusriitansa ja kehänsä, joihin juututaan kun yhteinen aika vähenee ja stressi lisääntyy.

  – Kaikilla ihmisillä on omanlaisensa tapa reagoida vaikeisiin tunteisiin. Kaikissa kehissä on se ongelma, että ne katkovat yhteyttä parin välillä.

  Salmi korostaa kommunikoinnin olevan toimiva lääke näiden tilanteiden ennaltaehkäisyyn.

  – Tulee olla tietoinen siitä, että mitä itsessä tapahtuu. Mitä toivoisi toiselta, mitä tarvitsisi? Sitten kommunikoi näistä asioista kumppanille pehmeästi ja ystävällisesti.

  Sekä myös sillä, että yrittää kurottaa ajoittain toisen kokemukseen ja kysyä, että mitä sinne suunnalle kuuluu.

  Salmi näkee monien etääntyvän pikkulapsiperheissä toisen osapuolen kokemuksista.

  – Toinen ajattelee, että tuo ei tiedä millaista täällä kotona on ja toinen ajattelee, että toinen ei ollenkaan arvosta sitä, että käy töissä. Sitten molemmat kokevat, että heitä ei kuulla tai arvosteta ja vetäytyvät tai muuttuvat arvosteleviksi.

  Myös perheaika on parisuhdeaikaa

  Olemassa olevaa tukiverkkoa olisi jokaisen vanhemman syytä mahdollisuuksiensa mukaan käyttää, ja Salmi haluaa herätellä vanhempia myös maksullisesta lastenhoitoavusta.

  – Sitä käytetään ihan liian vähän. Jostain syystä tuntuu, että monille on siihen iso kynnys.

  Salmi muistuttaa myös perheenä vietetyn, yhteisen ajan lisäävän parien välistä yhteyttä.

  – Tästä on tehty myös väitöstutkimus, eli parisuhdeaika voi olla myös perheen yhteistä aikaa. En tarkoita kuitenkaan sitä, ettei kahdenkeskinen aika olisi tärkeää. Lapsen voi yrittää myös laittaa iltaisin nukkumaan ajoissa, ja varata ne illan viimeiset tunnit vanhempien yhdessäololle. Etenkin naiset kaipaavat yhteisesti vietettyä aikaa. 

  Jos parisuhde kuitenkin ajautuu vaikeuksiin tai yhteys katkeaa, Salmi kehottaa pariskuntia hakemaan apua ajoissa.

  – Apua kannattaa hakea ennemmin liian aikaisin kuin liian myöhään. tutkimuksista tiedetään, että parit hakeutuvat terapiaan kun ongelmat ovat jatkuneet keskimäärin kuusi vuotta. Siis aivan liian myöhään. Jos tuntuu siltä, että on huolta suhteen yhteydestä ja puhuminen kahdenkesken on vaikeaa.

  Kolme askelta – saavuta onnellinen parisuhde! Väestöliiton psykologin vinkit toimivaan parisuhteeseen.

  1. Kumppaneiden osallistuminen toistensa elämään; tunnetason tuki, läsnäolo, apu käytännön arjessa. Kysy kumppanilta miten päivä on mennyt, tue häntä tarvittaessa ja tarjoa muutoinkin apuasi.

  2. Rakentava ja arvostava vuorovaikutus ja ristiriitojen sopiminen. Kerro kumppanille ystävällisesti ja selkeästi jos sinua vaivaa jokin asia. Jos teillä on erimielisyyttä, niin pyri kuuntelemaan myös hänen näkemyksensä. Pyri sopuun. Suurin osa parisuhteen erimielisyyksistä on sellaisia, että niihin ei ole selkeää ratkaisua, esimerkiksi se että ollaan erilaisia.

  3. Hellyys ja seksuaalisuus. Älä päästä kumppania fyysisesti liian kauaksi. Pidä läheisyyttä yllä jollakin tasolla myös hektisinä ajanjaksoina.

  Poikien Äidit – toimitus

  Vastaa