• You are currently viewing Mitä jos ei anna lapselle nimeä?
  Young pregnant woman has a lot of post its with female names sticking on her pregnant belly. Illustrating todays problems of parents finding the right name for their unborn child.

  Mitä jos ei anna lapselle nimeä?

  Mitä jos ei anna lapselle nimeä?

  Monille oman lapsen nimeäminen on niin tärkeä ja oleellinen juttu, että kysymys “mitä jos ei anna lapselle nimeä?”, tuntuu täysin mahdottomalta. Sitä se ei kuitenkaan ole.

  Lapsen etunimet tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Vanhemmille lähetetään sitä varten lomake, jonka he toimittavat maistraatille tai kasteen hoitavalle seurakunnalle.

  Jos nimeä ei ala kuulua, alkavat maistraatit lähettää vanhemmille muistutuskirjeitä. Maistraatit lähettävät näitä vuosittain muutamia satoja. Useimmiten viivästyksen syy on inhimillinen ja tilanteissa myös maistraatti joustaa ja antaa ymmärrystä, jos lapsi ollaan vaikkapa kastamassa neljän kuukauden kuluttua syntymästä.

  Lue myös: Sarjahuijari perustaa tilejä Facebookiin – varo!

  Suurimmassa osassa tapauksista asia on siis hoidossa ja viimeistään muistutuskirje uuden lomakkeen kanssa tehoaa.

  Ei kuitenkaan aina.  Monissa maistraateissa “viimeinen varoitus” lähetetään silloin, jos lapsi ei vielä puolen vuoden ikään mennessä ole saanut nimeä. Tässä yhteydenotossa maistraatti ilmoittaa viimeisen määräajan johon mennessä nimi tulee antaa, ja tämän määräajan ylittyminen johtaa siihen että maistraatti ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalihuoltoon.

  Mikäli vanhemmat eivät tässäkään vaiheessa nimeä lastaan itse, sosiaalivirasto hakee käräjäoikeudelta päätöstä, jossa lapsen edunvalvojille eli useimmiten vanhemmille määrätään sijainen nimen antamista varten.

  Tämä sijainen pyrkii selvittämään lapsen vanhempien etunimeä koskevia toiveita, ja mahdollisuuksien mukaan ottaa toiveet huomioon nimen valinnassa. Mikäli vanhemmat eivät osaa sanoa toiveitaan, on sijaisella valtuus päättää lapsen nimi itsenäisesti.

  Ohjeita lapsen nimeämiseen löytyy myös täältä.

  -Poikien Äidit toimitus-

  Vastaa