• You are currently viewing Elatustuki ja elatusapu nousevat ensi vuoden alussa

  Elatustuki ja elatusapu nousevat ensi vuoden alussa

  Elatustuki ja elatusapu tulevat nousemaan heti ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi. 1.1.2021 alkaen elatustuki ja elatusapu nousee noin 0,2 %. Täysimääräinen elatustuki tulee siis olemaan ensi vuoden alusta alkaen jokaisesta lapsesta 167,35 e/kk. Nyt täysi tuki on ollut 167,01 e/kk. Tuki nousee  0,34 e/kk. Kela ottaa indeksikorotukset automaattisesti huomioon.

  Elinkustannusindeksin nousu suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusavun laskukaava on seuraava: elatusapu vuonna 2020 x (1979:1975) = maksettavan elatusavun määrä vuonna 2021. Elatusvelvollisen pitää maksaa tammikuusta alkaen noin 0,2 % enemmän elatusapua.

  Jos Kela maksaa lapsesta erotuselatustukea tai jos elatusvelvollinen maksaa elatusapuvelkaa suoraan Kelalle, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän elatusvelvolliselle kirjeellä.

  Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Jatkossa elatusvelvollinen voi saada maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1 130,86 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 282,71 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.

  MITÄ EROA ON ELATUSTUELLA JA ELATUSAVULLA?

  Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.

  Elatusapu on elatusvelvollisen maksama rahasuoritus elatuksen turvaamiseksi lapselle, joka ei asu pysyvästi hänen luonaan.

  Elatustuki on perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.

  Erotuselatustuki on vähennetty elatustuki, jota maksetaan silloin, kun lapsen elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.

  Elatusapuvelka on elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusapumaksut, joita Kela perii elatusvelvolliselta elatustuen myöntämisen jälkeen. Elatusapuvelkaan sisältyvät viivästyskorot.

  Lähde: kela.fi

  Lue myös: Lapsilisä – maksupäivät 2021

  – Poikien äidit toimitus –

  Vastaa