• You are currently viewing Lapsilisä – maksupäivät 2021

  Lapsilisä – maksupäivät 2021

  Lapsilisä on Kelan myöntämä tuki, joka maksetaan joko äidille, isälle tai muulle huoltajalle. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle lapsilisä maksetaan. Jokainen Suomessa vakituisesti asuva lapsi on oikeutettu Kelan maksamaan lapsilisään sen kuukauden loppuun, jolloin täyttää 17 vuotta. Jos lapsi muuttaa ulkomaille* tai alkaa saada kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä, lapsilisää ei makseta.
  *Lapsilisää voidaan tietyissä tapauksissa maksaa myös ulkomaille. Esimerkiksi tilapäisen ulkomailla oleskelun ajalta, esim. vaihto-oppilasajalta, voidaan usein maksaa lapsilisää.

  LAPSILISIEN MAKSUPÄIVÄT 2021

  26.1.2021

  26.2.2021

  26.3.2021

  23.4.2021

  26.5.2021

  24.6.2021

  23.7.2021

  26.8.2021

  24.9.2021

  26.10.2021

  26.11.2021

  23.12.2021

  Lue myös: Lue myös: Pika-opas Kelan perhe-etuuksiin

  MITEN LAPSILISÄ MÄÄRÄYTYY?

  Lapsilisä on verotonta tuloa eikä vanhemman tulot vaikuta lapsilisän suuruuteen. Lapsilisän määrä puolestaan kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne alle 17-vuotiaat lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Toisesta ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettavat korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle.

  Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa kuukaudessa
  Yhdestä lapsesta 94,88
  Toisesta lapsesta 104,84
  Kolmannesta lapsesta 133,79
  Neljännestä lapsesta 163,24
  Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,69

  YKSINHUOLTAJAN LAPSILISÄ

  Lapsen kanssa asuva vanhempi, joka ei asu avoliitossa, voi saada lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen, joka on 63,30 € kuukaudessa jokaisesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta. . Jos lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona, vanhemmat voivat sopia, kumpi hakee Kelasta lapsilisän ja yksinhuoltajakorotuksen. Korotuksen saa, vaikka vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.

  Lähde: Kela.fi

  – Poikien äidit toimitus –

  Vastaa