• You are currently viewing Miten tunnistaa lapsen masennus?

  Miten tunnistaa lapsen masennus?

  Miten tunnistaa lapsen masennus? Vielä vuosikymmen sitten lasten masennus oli melko huonosti tiedostettu ja ennen kaikkea huonosti tunnustettu sairaus. Sittemmin siitä on kehkeytynyt yksi lasten yleisimmistä mielenterveysongelmista.

  Lasten masennus jää usein huomaamatta, sillä valloillaan on ajatus siitä, että lasten tunne-elämän ongelmat korjaantuvat omalla painollaan. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan myös lapsen masennuksen hoitoon tarvitaan apua.

  Tilanteen vaikeutta lisää se, että etenkin pienen lapsen on todella haastava itse havainnoida tai tuoda ilmi masennuksesta johtuvaa olotilaansa. Keräsimme muutamia vinkkejä siihen, minkälaisia oireita vanhempi voi masentuneessa lapsessaan havaita.

  1.Väsymys ja voimattomuus. Lapsi on uupunut, saattaa kärsiä unettomuudesta eikä ruoka maistu. Lapsi ei enää kiinnostu ja innostu itseään aiemmin ilostuttaneista asioista.

  2. Leikeissä esiintyvät toistuvasti kuolema tai siihen liittyvät asiat. Toisinaan tähän liittyy myös itsetuhoisuutta ja pelkotiloja. Lapsi kokee itsensä toistuvasti huonommaksi. Kognitiiviset muutokset ajattelussa näkyvät pessimistisyytenä.

  3. Välinpitämättömyys. Lapsi ei enää jaksa huolehtia itsestään ja itselleen tärkeistä asioista, kuten kaverisuhteistaan.

  4. Ärtymys ja alavireisyys. Lapsi on surullinen, pahantuulinen tai iloton. Edes aiemmin mieluisat asiat tai puuhat eivät saa lapsen toimintakykyä helpottumaan.

  Muita masennukseen viittaavia oireita ovat muun muassa keskittymiskyvyttömyys, aggressiivisuus, käytösongelmat, heikentyneet koulusuoirutkset, ongelmat kaverisuhteissa, vähäiset tunneilmaisut ja yökastelun uudelleen alkaminen.

  Pssst! Lue myös: Äidin hyvinvointi

  Älä jää yksin!

  Lasten masennustiloista noin 10 prosenttia kestää useiden vuosien ajan. Ennuste parantumisen suhteen on kuitenkin hyvä uusimisriski pienempi, mikäli lapsi saadaan ajoissa hoidon piiriin. Varhaisessa vaiheessa alkanut masennus uusiutuu usein ja kroonistuu helposti. Tämä johtaa siihen, että lapsi alisuoriutuu elämässään monilla eri osa-alueilla.

  Syyt masennuksen takana ovat moninaiset. Masennus syntyy geneettisen ja neurobiologisen alttiuden sekä ympäristön ja elämäntapahtumien aiheuttaman stressin interaktiona lapsen tunnesäätelykyvyn vääristyessä. Masennus saattaa siis johtua perheongelmista, traumaattisista tapahtumista tai vaikkapa kiusaamisesta. Myös vanhempien masennus altistaa lapsen masennukselle.

  Ilo kuuluu lapsen elämään. Mikäli masentunut lapsi ei saa apua, tilanne huononee eikä lapsi jaksa nauttia elämästään. Pahimmassa tapauksessa tämä vaikuttaa tuhoisasti lapsen koko tulevaisuuteen.

  Mikäli epäilet lapsesi olevan masentunut, älä jää yksin vaan hanki apua! Apua voit hakea neuvolasta, koululääkäriltä tai akuutissa tilanteessa sairaalan päivystyksestä. Lisää tietoa ja vinkkejä löydät myös täältä.

  -Poikien Äidit toimitus-

   

  Vastaa