• You are currently viewing Yksin kotona -milloin lapsi on valmis?
  Photo: Graphic Node

  Yksin kotona -milloin lapsi on valmis?

  Koska lapsi voi olla yksin kotona?

  Pienet alakoululaiset ovat omasta mielestään jo kyllin isoja pärjätäkseen yksin kotona koulun jälkeen. Omasta mielestään he osaavat laittaa välipalaa ja tehdä itse läksyt ja pärjätä vallan hyvin vaikka koko illan ihan itsekseen. Yleensä vanhemmat kuitenkin ovat sitä mieltä, ettei alakoululaista uskalla jättää vielä kokonaan oman onnensa nojaan odottelemaan, että he vihdoinkin palaavat töistä kotiin.

  Miten löytää kompromissi, jotta vanhemmat pystyvät luottamaan siihen, ettei koko talo ole tulessa, kun pieni koululainen saa yksikseen häärätä kotona, ja siihen, ettei lapsi loukkaannu siitä, etteivät vanhemmat vielä täysin luota lapsen omaan harkintakykyyn?

  Milloin yksin kotiin?

  Suomen laissa ei määritellä, milloin lapsen voi jättää yksin kotiin. Lastensuojelulain mukaan viranomaisten on puututtava asiaan, kun lapsen hoidon laiminlyönti vaarantaa lapsen kehitystä.

  Lapsi kokee itsensä rakastetuksi, kun hänestä huolehditaan hyvin. On vanhemman vastuulla, että lapsella on riittävästi valvontaa ja että lapsi on turvassa ja että lapsella on turvallinen olo. Turvallinen olotila on lapsen itsetunnon kehitykselle todella tärkeää ja sen turvin lapsi osaa huolehtia itsestään myös aikuisena. 

  Ennen kuin lapselle antaa luvan tulla yksin kotiin koulun jälkeen, pitää lapsen kanssa keskustella yksinolemisen säännöistä; Mitä saa ja mitä ei saa tehdä? Saako lapsi mennä ulos leikkimään vai pitääkö olla kotona? Saako kaverin pyytää kylään?  Lapsen kanssa pitää puhua myös siitä, miten tulee toimia, jos sattuu jotakin tai jos lasta alkaakin yhtäkkiä pelottaa, tai lapsi tuntee itsensä yksinäiseksi. Koska lapsi kuitenkin on itse halukas harjoittelemaan yksinoloa, kannattaa lapsen innokkuutta tukea, eikä lasta kannata pelotella turhaan kaikesta siitä, mitä voi sattua. 

  yksin kotona
  Photo: Annie Spratt

  Iltapäiväkerho on hyvä vaihtoehto

  Monesti ekaluokkalaiset menevät koulun jälkeen iltapäiväkerhoon, josta vanhemmat hakevat heidät töidensä jälkeen. Aluksi lapsen kanssa voisikin sopia, että tämä saa lähteä kerhosta yksin kotiin esimerkiksi puoli tuntia ennen kuin vanhemmat saapuvat kotiin. Aikaa voi pikkuhiljaa ruveta kasvattamaan sen mukaan, miten kotoisaksi ja turvalliseksi lapsi tuntee olonsa yksin ollessaan. Lapsen turvallisuuden tunnetta lisää tieto, että vanhempaan saa yhteyden myös tämän työpäivän aikana. Turvallisuuden tunnetta kasvattaa myös tieto siitä, miten lähellä ovat ne naapurit ja muut tutut, joihin saa nopeasti yhteyden ja joiden luokse voi mennä, jos yksin ei olekaan kivaa.

  Välipalan tekeminen itse voi aluksi olla lapselle jännittävää. Vanhemmat voisivat ainakin ensimmäisten päivien aikana tehdä jääkaappiin lapselle valmiiksi eväitä, joita on helppo ottaa. Välipalan tekoa voi myös harjoitella yhdessä.

  Hätätilanteen sattuessa lapsi harvoin osaa toimia oikein, vaikka lapsen kanssa olisi käytykin läpi erilaisia mahdollisia hätätilanteita ja sitä, miten pitää toimia sellaisen sattuessa omalle kohdalle. Jääkaapin oveen voi kiinnittää yleisimmät numerot, joista saa apua ja ne kannattaa tallentaa myös lapsen puhelimeen.

  Kun pelisäännöt on sovittu ja lapsi alkaa olemaan koulun jälkeen yksin kotona, on ensiarvoisen tärkeää huomioida lapsi, kun itse tulee kotiin töiden jälkeen. Yhdessä oleminen ja yhdessä leikkiminen päivän jälkeen luo lapselle onnelliset lapsuusmuistot.

  Lähde: MLL

  -Poikien Äidit toimitus- 

  Vastaa