• Tutkimukset paljastavat -Kova kuri ja curling-vanhemmuus aiheuttavat lapsille ongelmia

  Lasten ja nuorten kasvava pahoinvointi on synnyttänyt keskustelua siitä olisiko kovempi kasvatuskuri lapsille tarpeellista. Kova kuri ei kuitenkaan ratkaise mitään, sillä Kanadalaisen tutkimuksen mukaan kova kuri jättää lapselle pysyvät arvet ja kovan kurin kasvatuksen saaneilla lapsilla esiintyy enemmän pelkoja ja ahdistuksia kuin muilla lapsilla.

  Tuoreempi tutkimus puolestaan osoittaa, että kovat sanat ovat haitaksi lapsille ja ne näkyvät lasten aivoissa pitkään.

  Haukkuminen ja ruumiillinen kuritus kutistavat kolmea aivojen aluetta

  1. Kovalla kurilla kasvatettujen lapsien mantelitumake on muita pienempi, tämä voi aiheuttaa aggressiivisuutta ja riidanhaluisuutta.
  2. Kovan kurin kasvatuksen saaneilla lapsilla lateraalinen orbitofrontaalinen alue aivoissa kutistuu, mikä voi johtaa impulsiivisuuteen ja ongelmiin sosiaalisissa tilanteissa.
  3. Kovan kurin kasvatuksen saaneilla lapsilla myös mediaalinen orbitofrontaalinen aivokuori kutistuu, mikä voi tehdä ongelmia tunteiden hallintaan.

  Tämä tarkoittaa sitä, että kovalla kurilla kasvatetut lapset eivät hillitse tunteitaan ja ovat aggressiivisempia kuin verrokki lapset. Nämä lapset menestyvät koulussa keskimääräistä huonommin, ja heidän on vaikeampi solmia ihmissuhteita kuin muiden. Heillä on muita suurempi riski masennukseen ja päihdeongelmiin.

  Lue myös: Vanhempien vieressä nukkuminen tekee pojasta itsevarman

  kova kuri

  Curling-vanhemmuus aiheuttaa ongelmia

  Monet tutkimukset osoittavat, että myöskään curling-vanhemmuus ei toimi.

  Curling-vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen kanssa neuvottellaan kaikista asioista ja lapsi tekee päätöksiä kotona aikuisten kanssa. Tyyli kasvattaa on pehmeä ja se suojelee lasta vahvasti pettymyksiltä. Se on kuitenkin pelkkä karhunpalvelus lapselle.

  Curling-vanhemmuus aiheuttaa lapselle sen, että lapsen on muita lapsia vaikeampi käsitellä ristiriitatilanteita, ja lapselle tulee herkemmin itsetunto-ongelmia tai masennusta.

  rajat ja rakkaus

  Parhaiten toimivat rajat ja rakkaus

  Kovan kurin kasvatus ja curling vanhemmuus eivät siis toimi, mutta mikä määrä auktoriteettia olisi hyvä kasvatukseen?

  Toimivin tyyli kasvattaa lapsi on auktoritatiivinen vanhemmuus. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhempi ei hauku tai ruumiillisesti kurita lastaan. Vanhempi on johdonmukainen ja puuttuu lapsen huonoon käytökseen ja selittää tälle, miksi hänen toimintansa ei ollut hyväksyttävää.

  Auktoritatiivinen vanhempi kuuntelee lapsen mielipiteet ja ottaa ne huomioon. Lapselle annetaan myös vaihtoehtoja, silloin kun vaihtoehtojen antaminen on mahdollista.

  Auktoritatiivinen vanhempi opettaa lasta pääsemään pettymyksistä eteenpäin niin, että isompana pettymykset eivät lamauta ja vie kokonaan lapsen toimintakykyä.

  Lapsen itsetuntoa tukee parhaiten kasvatustyyli, jossa on sekä rajoja että rakkautta.

  Lähteet: Tieteen kuvalehti, IltaLehti, Kodinkuvalehti

  -Poikien Äidit toimitus-

   

  Vastaa