• You are currently viewing Nuoren runsas kännykän käyttö voi lisätä henkistä hyvinvointia

  Nuoren runsas kännykän käyttö voi lisätä henkistä hyvinvointia

  Lasten ja nuorten kännykän käytön ongelmista on puhuttu jo pitkään. Runsas kännykän käyttö vapaa-aikana ei ole hyväksi, ja jos aika kuluu suurelta osin silmät kiinni puhelimen ruudussa, on sen ajateltu olevan haitallista kasvavalle lapselle ja nuorelle. Aiheesta on tehty useita tutkimuksia.

  Tiede.fin mukaan vuonna 2018 San Fransiscon osavaltioyliopistossa tehty tutkimus raportoi keskimäärin muita enemmän eristäytymisen, ahdistuksen ja masennuksen tunteita sellaisilla opiskelijoilla, jotka käyttävät eniten älypuhelimiaan. Otos oli 135 opiskelijaa.

  Tutkija Michaeline Jensen kollegoineen havaitsi kuitenkin tuoreen Pohjois-Carolinan yliopiston tutkimuksen mukaan, ettei älypuhelinaltistuksen määrällä olisikaan yhteyttä pahaan oloon pitkälläkään aikavälillä. Jensen mittasi kahden viikon ajan yötä päivää 388 lapsen ja teinin puhelimen käyttöä. Tutkittavat lapset ja nuoret olivat 10-15 -vuotiaita. Tutkimustulosten mukaan runsas kännykän käyttö ei lisännyt mielenterveydellisiä ongelmia, päinvastoin esimerkiksi viestejä enemmän lähettävät voivat jopa paremmin henkisesti.

  Kalifornian yliopiston professori Candice Odgers neuvoo aikuisia ennemminkin keksimään tapoja tukea teinejä heidän sosiaalisen median käytössä.

  Runsas kännykän käyttö ei olekaan pahasta.

  Aikuinen vastuussa lapsen puhelimen käytöstä

  On kuitenkin sanomattakin selvää, että aikuisten on aiheellista valvoa lasten ja teinien kännykän käyttöä. Runsas kännykän käyttö saattaa riistäytyä käsistä ja pelisäännöt on hyvä käydä ajoittain läpi. Aikuisen on myös hyvä luoda pelisäännöt sille, miten monta tuntia älylaitteiden ääressä kannattaa viettää. Useiden tuntien älylaitteen äärellä vietto aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten huimausta ja päänsärkyä. Myös silmät raisttuvat pitkäkestoisesta puhelimen käytöstä.

  Iltaisin kännykän käyttö ennen nukkumaanmenoa vaikeuttaa nukahtamista. Tämä voi pitkässä juoksussa aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia. Verkossa tapahtuva kiusaaminen on myös lisääntynyt, joten vaikka runsas älypuhelimen käyttö ei sinänsä aiheuttaisi mielenterveydellisiä ongelmia, on kiusaaminen siirtynyt yhä enenevissä määrin someen ja WhatsApp-rinkeihin ja aiheuttaa näin lapselle tai nuorelle henkisiä ongelmia.

  Jos lapsen tai nuoren vapaa-aika täyttyy pääsääntöisesti älylaitteiden käytöstä, eikä hän kiinnostu enää muista asioista, voi tilanne olla jo huono. Älylaitteiden liiallinen käyttö aiheuttaa riippuvuutta, jolloin käytön määrään on puututtava ja asetettava rajat.

  Vaikka usein tärkeimpänä pidetäänkin kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, parhaimmillaan sosiaalinen media opettaa kuitenkin myös sosiaalisia taitoja. Käytöstä on siis paljon hyötyäkin. Lapset ja nuoret tarvitsevat nykyään yhä nuorempina harjoitusta medialukutaitoonsa. Se onkin yksi aikuisten haaste, miten opettaa lapsia ja nuoria siinä, mitä uskoa.  Aikuisen tukea tarvitaan pitkään puhelimen käytössä.

  -Poikien Äidit toimitus-

   

  Vastaa