• You are currently viewing Perhe-etuudet avoliitossa asuville

  Perhe-etuudet avoliitossa asuville

  Jos elät puolisosi kanssa yhteisessä taloudessa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa, mutta ette ole naimisissa, olette avoliitossa. Kela myös katsoo kaikki avoliitot tasa-arvoisiksi. Jos esimerkiksi lapsen äidillä on samaa sukupuolta oleva avopuoliso, on molemmilla oikeus vanhempain- ja isyysrahaan eikä se edellytä avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta eikä perheen sisäistä adoptiota. Sen sijaan avio- tai avopuolison tulot tai yhdessä asuminen voivat vaikuttaa Kelalta saatuihin tukiin, kuten esimerkiksi lastenhoidon tukiin, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, yleiseen asumistukeen, eläkkeensaajan asumistukeen, kansaneläkkeeseen, toimeentulotukeen sekä eläkkeiden tai työttömyysturvan lapsikorotukseen.

  Lue myös: Pika-opas Kelan perhe-etuuksiin

  ISYYDEN TUNNUSTAMINEN AVOLIITOSSA

  Kun elät avoliitossa ja teille syntyy lapsi, on lapsen isyys tunnustettava. Jos isyyttä ei tunnusteta, lapsi on virallisesti isätön ja äiti vastaa yksin lapsen elatuksesta ja hoidosta, vaikka asuisitte yhdessä. Isyyden voi tunnustaa raskauden aikana äitiysneuvolassa. Kun lapsi on syntynyt, isyyden voi tunnustaa oman kunnan lastenvalvojan luona.

  Kun isyys on vahvistettu

  • lapselle voidaan antaa isän sukunimi
  • isä voi toimia lapsen huoltajana joko yhdessä äidin kanssa tai yksin. Huoltaja on henkilö, joka vastaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.
  • isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen
  • lapsella on perintöoikeus isäänsä ja isänpuoleiseen sukuun ja päinvastoin
  • lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos isä kuolee.

  Jos isyyttä ei vahvisteta, lapsi on virallisesti isätön ja äiti vastaa yksinään lapsen elatuksesta ja hoidosta.

  – Poikien äidit toimitus –

  Lähde: kela.fi

  Vastaa