• You are currently viewing Eka – ja tokaluokkalaisen vanhempi, muista osittainen hoitoraha!

  Eka – ja tokaluokkalaisen vanhempi, muista osittainen hoitoraha!

  Tiesitkö, että voit saada Kelan myöntämää osittaista hoitorahaa, kun lapsesi aloittaa koulun ja teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittainen hoitoraha maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle.

  Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin. Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, joten sovi vapaasta työnantajasi kanssa. Kela ei päätä työaikasi ehdoista. Ilmoita vapaasta työnantajallesi viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista.

  OSITTAINEN HOITORAHA

  Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan lapsen vanhemmalle. Osittaisen hoitorahan edellytyksenä on, että keskimääräinen viikoittainen työaikasi on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi enintään 6-tuntista työpäivää tai noin 4-päiväistä työviikkoa.

  Osittaista hoitorahaa saadakseen vanhemman tulee olla töissä työ- tai virkasuhteessa tai hänellä tulee olla voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.

  Osittaista hoitorahaa voivat saada sekä isä että äiti, kunhan vanhemmat hoitavat lasta eri aikoina. Osittaista hoitorahaa voi saada myös ns. etävanhempi eli vanhempi, joka ei asu lasten kanssa samassa taloudessa.

  Muiden tukien vaikutus
  Osittaista hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi yksityisen hoidon tuen kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa hoidossa.

  Lue myös: Pika-opas Kelan perhe-etuuksiin

  OSITTAISTA HOITORAHAA EI VOI SAADA, JOS VANHEMPI

  • on sairauslomalla yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa (lyhyt sairausloma ei vaikuta tukeen). Oikeus osittaiseen hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamisesta lukien.
  • saa kotihoidon tukea ja hoitaa lasta itse
  • saa vanhempainpäivärahaa samaan aikaan
  • saa joustavaa hoitorahaa (toinen vanhemmista voi saada toisesta lapsesta joustavaa hoitorahaa)
  • on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi
  • opiskelee päätoimisesti
  • on vuorotteluvapaalla.

  Lähde: kela.fi

  – Poikien äidit toimitus –

  Vastaa