• You are currently viewing Nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen on tärkeää

  Nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen on tärkeää

  Nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on herättänyt tänään korostetun paljon keskustelua Vantaan kouluammuskelun vuoksi. ( Lue lisää: Mtv3 Uutiset)  Psykologiliitto toivoi jo aikaisemmin mielenterveyspalveluihin muutoksia ja pyyntöihin vastattiin, sillä uusi hallitusohjelma lupaa rakenteellisia uudistuksia mielenterveyspalveluihin.

  Hallitusohjelmassa on kirjauksia mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta sekä perustason hoidon vahvistamisesta. Työhyvinvointia ja työterveyspalveluita pyritään myös parantamaan.

  Nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen on tärkeää

  Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti nuorten hyvinvointiin ja tämä on erittäin hyvä asia. Suuri osa mielenterveyden häiriöistä puhkeaa nimenomaan nuorena.

  Nuorena tunteet voivat hetkittäin myrskytä kaikilla, lähes jokainen ihminen on jossakin elämänvaiheessa hetkellisesti myös alavireinen tai ahdistunut, eikä se välttämättä vaadi hoitoa. Tilanteeseen pitää puuttua jos oireita on useita yhtaikaa, ne kestävät pitkään tai heikentevät selvästi toimintakykyä. Terveyskirjasto listaa varoitusmerkkejä.

  Uudessa hallitusohjelmassa tehdään esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi laaja-alainen toimenpideohjelma. Käytännön toimena lailla aiotaan turvata lasten ja nuorten pääsy perusterveydenhuollossa lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin.

  Tavoitteena on purkaa mielenterveyden hoito- ja palveluvelka ja nuorisopsykiatrian hoitojonot vuoteen 2025 mennessä.

  Mielenterveyden vahvistamisen toimet

  Mieli.ry listaa sivuillaan mielenterveyden vahvistamisen toimet hallituskaudella 2023–2027

  • Jatketaan poikkihallinnollisen mielenterveysstrategian laadukasta toimeenpanoa ja panostetaan erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen heidän omissa arjen ympäristöissään.
  • toteutetaan lasten ja nuorten poikkihallinnollinen mielenterveyden kehittämisohjelma kuntien, hyvinvointialueiden, koulutus- ja kasvatustoimijoiden ja järjestöjen yhteistyönä
  • vähennetään heikon toimeentulon ja köyhyyden lisäämiä mielenterveysriskejä
  • varmistetaan psyykkisen turvallisuuden, kriisinkestävyyden ja resilienssin vahvistuminen osana Suomen kokonaisturvallisuutta, kiinnittäen erityishuomiota lasten ja nuorten turvallisuuteen
  • toteutetaan kansallinen toimintakyky -ohjelma huomioiden myös psyykkinen toimintakyky
  • tarjotaan valtakunnallisesti matalan kynnyksen keskusteluapua kasvokkain, verkossa ja puhelimessa ja varmistetaan yhdenvertaiset ja saavutettavat kriisipalvelut Suomessa
  • edistetään mielenterveyttä työelämässä mm. muuttamalla lainsäädäntöä ja kehittämällä työpaikkoja mielenterveyttä tukeviksi
  • vahvistetaan mielenterveyshoitoa perusterveydenhuollossa toteuttamalla terapiatakuu,
  • puretaan mielenterveyden hoito- ja palveluvelka ja puretaan nuorisopsykiatrian hoitojonot vuoteen 2025 mennessä,
  • nostetaan terveydenhuollon sijoitukset mielenterveyteen länsieurooppalaiselle tasolle eli noin kymmeneen prosenttiin terveydenhuollon käyttömenoista.

  Lähde: Psykologilehti, Mieli.ry, Terveyskirjasto

  -Poikien Äidit toimitus-

  äitiyden solmukohdat

  Vastaa