• You are currently viewing Tue lasta oikeaoppiseen käyttäytymiseen somessa -9 kohtaa

  Tue lasta oikeaoppiseen käyttäytymiseen somessa -9 kohtaa

  Sosiaalisen median hyödyt ja haitat eivät niinkään liity siihen, että joku palvelu tai sovellus olisi itsessään huono. Tavallisesti ongelmat liittyvät siihen, että palvelun käyttäjät eivät noudata käyttäytymissääntöjä tai hyviä tapoja.

  Hyvien käytöstapojen harjoittelu kannattaakin aloittaa jo varhain. Vanhempana voit kannustaa ja rohkaista lastasi toimimaan myönteisesti, turvallisesti ja toisia huomioivasti, samalla tavalla kuin kannustat lastasi arkielämässä kohtaamaan kaverit ja olemaan muiden ihmisten kanssa koulussa ja harrastuksissa.

  NYKYPÄIVÄNÄ SOSIAALINEN MEDIA ON OSA LASTEN ELÄMÄÄ

  Lapsille ja nuorille sosiaalinen media on yksi paikka muiden joukossa, jossa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen kuuluu samanlaisia asioita kuin kaikkeen muuhunkin toisten kanssa olemiseen. Siellä vaihdetaan kuulumisia, osallistutaan ja vaikutetaan, mutta siellä voidaan myös kohdata vastoinkäymisiä, pahoittaa mielensä ja tulla kiusatuksi.

  MITEN TUKEA LASTA OIKEAOPPISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN SOSIAALISESSA MEDIASSA? VINKKEJÄ JA KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUUN:

  • Jos käytät itse joitain somekanavia ja jaat perheen kuulumisia käyttämissäsi palveluissa, muistathan kunnioittaa lapsen ja muiden perheenjäsenten yksityisyyttä.
  • Aikuinen toimii hyvänä esimerkkinä lapselle vastuullisesta ja muita kunnioittavasta ja huomaavaisesta nettikäyttäytymisestä.
  • Ota selvää ikärajoista ja huolehdi, että lapsesi käyttämät mediasisällöt sopivat hänelle.
  • Ole kiinnostunut lapsesi netin käytöstä ja harjoitelkaa käyttöä yhdessä.
  • Tiedätkö, mitä lapsesi tekee netissä tai millaisia sisältöjä hän jakaa omille kanavilleen?
  • Keskustelkaa millaisia asioita, kuvia ja sisältöjä voi itsestä ja toisista jakaa ja millaisia ei.
  • Onko lapsella ystävinä sellaisia ihmisiä, joita ei ole koskaan tavannut?
  • Keskustelkaa miten toimia, jos eteen tulee ikävä tilanne tai lapsi kokee kiusatuksi tulemista
  • Muistuta, ettei lapsi kerro salasanoja tai muita henkilökohtaisia tietojaan tuntemattomille

  Lue myös: Murrosiän alkaminen pojilla – näistä merkeistä tunnistat

  Kotien mediakasvatus on tärkeässä roolissa lapsen ja nuoren monipuolisten mediataitojen,
  hyvinvoivan mediasuhteen ja tasapainoisen media-arjen kehittymisessä. Sosiaalinen media on monelle lapselle tärkeä suhteiden solmimisen paikka. Sen kautta voi saada ystäviä ja löytää samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Vanhempien tulee tunnistaa verkon mahdollisuudet ja palvelut jotta he voivat
  tukea lapsiaan.

  – Poikien äidit toimitus –

  Vastaa