• You are currently viewing Seksuaalikasvatus – vinkkejä vanhemmille

  Seksuaalikasvatus – vinkkejä vanhemmille

  Maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeiden mukaan kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus sisältää ikätasoisia tietoja, taitoja ja asenteita kahdeksasta eri aiheesta. Samat kahdeksan aihetta voidaan nähdä lapsen seksuaalisessa kehityksessä sekä siinä, miten lapsi ilmentää omaa seksuaalisuuttaan.
  Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa annetaan puolueetonta, tieteellisesti paikkansapitävää ja ikätasoista tietoa seksuaalisuuden kaikista näkökohdista. Näin lapsia ja nuoria autetaan kehittämään taitoja, joiden turvin he voivat toimia näiden tietojen pohjalta.

  KOKONAISVALTAINEN SEKSUAALIKASVATUS, NÄIN SE JAOTELLAAN

  1. Keho ja kehitys. Jokainen on erilainen. Lapsi suhtautuu omaan kehoonsa mutkattomasti ja on utelias.
  2. Läheisyys ja itsetunto. Hyvä tunne itsestä! Lapsi tutustuu leikkien myös kaikkeen mukavaan ja kivaan.
  3. Tunteet. Tunteet tuntuvat lujaa. Lapsi opettelee ymmärtämään tunteita ja tunteiden hallintaa.
  4. Moninaisuus. Kaikenlaiset tavat ja perheet. Lapsi tietää ja hyväksyy, että on monenlaisia tapoja olla ja elää.
  5. Hyvinvointi ja terveys. Toisten kanssa turvassa. Turvallinen ja hyvä kosketus luo hyvinvointia.
  6. Lisääntyminen. Miten vauva joutuu vatsaan? Lapsi on utelias ihmisenä olemisen ihmeistä.
  7. Normit ja tavat. Mikä onkaan sopivaa? Lapsi harjoittelee normeja ja arvoja.
  8. Oikeudet. Minun kehoni kuuluu minulle! Lapselle täytyy kertoa hänen oikeutensa, jotka liittyvät omaan kehoon ja avun kysymiseen ja saamiseen.

  Seksuaalikasvatus on jokaisen ihmisoikeus ja sen tavoitteena on, että nuori omaksuu sellaiset tiedot, taidot, asenteet ja arvot, joiden avulla hän voi nauttia omasta seksuaalisuudestaan ja luoda sekä ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita. Se myös valmistaa lapsia ja nuoria tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Esimerkiksi varhaiset yhdynnät ja seksin riskikäyttäytyminen vähenevät, kun lapsille annetaan laadukasta ja oikea-aikaista seksuaalikasvatusta.

  Jos puhuminen seksuaalisuudesta tuntuu aluksi vaikealta, voi aloittaa jostain pienestä asiasta.  Keskustella aiheeseen liittyvän uutisen tiimoilta tai juttelemalla aiheesta toisen aikuisen kanssa niin, että nuori on kuulolla. Puheesta kannattaa tehdä arkipäiväistä, jolloin nuori oppii, että kotona voi puhua avoimesti myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

  Lue myös: Miten kohdata transnuori

  Jos päättää, että kertoo lapselle asioista vasta sitten kun lapsi niistä kysyy, voi olla, ettei hän ikinä uskalla tai osaa kysyä mitään. Näin hän jää vaille tietoa, jota hän ihmissuhteissaan ja elämässään tarvitsisi.

  Tärkeää on, että aikuinen ei kerro omasta seksuaalisuudestaan eikä utele apsen henkilökohtaisia asioita, vaan asioista puhutaan yleisellä tasolla. Oleellista on, että seksuaalisuudesta puhutaan aina kauniisti ja erilaisuutta arvostaen. Nuoren kanssa voi puhua seksuaalisuudesta kehon, tunteiden ja ihmissuhteiden, seksuaalioikeuksien sekä yhteiskunnan ja lainsäädännön näkökulmista. Keskustelu kannattaa aloittaa itselle luontevimmasta aiheesta.

  Jos puhuminen tuntuu itselle ylitsepääsemättömän vaikealta, voi nuorelle ostaa vaikka aihetta käsittelevän kirjan, jota nuori voi rauhassa tutkia.

  Lähteet: MLL, WHO, Väestöliitto

  – Poikien äidit toimitus –

  Vastaa