• You are currently viewing Perhevapaa uudistuu – keitä uusi laki koskee?

  Perhevapaa uudistuu – keitä uusi laki koskee?

  Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaista perhevapaa uudistusta. Uudistuksessa pyritään ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

  PERHEVAPAA UUDISTUS ASTUU VOIMAAN 1.8.2022

  Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuisivat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken. Tavoitteena on myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä ja sukupuolten välisten palkkaerojen pienentyminen.

  On perheenmuoto, perheen taloustilanne tai vanhempien rooli työelämässä millainen tahansa, kaikki vanhemmat ansaitsevat mahdollisuuden antaa hoivaa ja huolenpitoa lapselleen.

  Perheet saavat mahdollisuuden pitää omanlaiset perhevapaat ja vapaat voi jakaa perheessä hyvin monella tapaa. Yhden vanhemman perheessä vanhempi saa koko perhevapaan itselleen.

  Perhevapaa uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022. Lue uudistuksesta lisää Sosiaali – ja terveysministeriön sivuilta.

  Lue myös: Synnytyspelko: mistä apua?

  KEITÄ UUSI LAKI KOSKEE?

  Uudet perhevapaat koskevat pääsääntöisesti perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

  Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 lähtien, jolloin uusi laki astuu voimaan.

  Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

  Adoptiotilanteessa uusia perhevapaita voi pitää perheissä, joissa lapsi otetaan hoitoon aikaisintaan 31.7.2022. Tällöin vanhempainrahaa aletaan maksaa 1.8.2022.

  Eduskunta hyväksyi lain 8.12.2021.

  – Poikien äidit toimitus –

  Vastaa