• You are currently viewing Kannattaako parisuhdeterapia?
  Photo by Priscilla Du Preez

  Kannattaako parisuhdeterapia?

  Parisuhdeterapia -sana kuullaan yleensä negatiivisessa mielleyhtymässä, vaikka sen tarkoitus on auttaa suhteessa olevia jo ennen mahdollisten ongelmien esiintymistä. Yleensä parisuhdeterapiaan turvaudutaan vasta, kun on jo ajauduttu parisuhdekriisiin. Monesti sitä pidetäänkin viimeisenä mahdollisena suhteen pelastavana tekijänä. Ei kuitenkaan kannata jäädä odottelemaan, että aika korjaisi ongelmat, sillä ihmiset ja elämäntilanteet muuttuvat. Tiesitkö, että parisuhdeterapiaan voi mennä missä vaiheessa suhdetta tahansa, ihan vaikka vain vahvistaakseen ja ylläpitääkseen suhteen nykytilaa?

  Mitä parisuhdeterapia on?

  Parisuhdeterapian tavoitteena on löytää ratkaisuja toimimattomaan parisuhteeseen sekä vähentää parisuhteen nykytilan tuomaa pahaa oloa. Terapiassa keskustellaan yhdessä terapeutin kanssa suhteen tilasta ja keskustelun aiheita voi olla monia; Oma kumppani voi tuntua vieraalta, yritetään selvitä suhteessa esiin nousseesta kriisistä, pettämisestä tai muista arjen ongelmakohdista. Toisin sanoen terapeutti auttaa osapuolia löytämään uusia näkökulmia suhteen sokeisiin pisteisiin ja siihen, miten asioita kannattaa lähestyä. Toista mollaamalla ongelmat eivät ratkea. Suhdetta hiertävät asiat yritetään tunnistaa konkreettisesti ja niiden ratkaisemiseksi pyritään löytämään toimivia toimintatapoja. Parisuhdeterapiassa ei tarvitse käydä loppuelämän ajan, vaan tilanteesta riippuen käyntejä on yleensä noin viidestä kymmeneen.

  Terapiaprosessiin hyvin usein kuuluu myös yksilöterapiakäynnit, jolloin pystytään yhdessä terapeutin kanssa keskustelemaan myös sellaisista asioista, joista ei välttämättä pysty keskustelemaan puolison läsnä ollessa. Erilliset terapiakäynnit ovat tarpeen myös silloin, mikäli vain toisella suhteen osapuolella on tunnistettu omakohtaista työstettävää jonkun asian suhteen.

  Parisuhdeterapeutti auttaa myös tilanteessa, jossa pariskunta on jo päätynyt eroratkaisuun. Tällöin pari yhdessä terapeutin kanssa keskustelee toimintatavoista, joista voi olla apua erotilanteen hoitoon siten, että kaikkien osapuolien, myös lasten, tunteet tulisivat huomioon otetuiksi ja kuulluiksi.

  Entä jos puoliso ei halua parisuhdeterapiaan?

  Parhaimman hyödyn parisuhdeterapiasta saa, kun suhteen molemmat osapuolet ovat sitoutuneita terapiaan ja molemmat ovat valmiita ratkomaan suhteen ongelmakohtia. Jos toinen osapuoli ei kuitenkaan ole halukas osallistumaan, voi parisuhdeterapiaan mennä myös yksin. Parhaimman hyödyn terapiasta saa kuitenkin menemällä yhdessä puolison kanssa. Yhdessä on paremmat mahdollisuudet löytää tila, jossa on turvallista avautua rehellisesti ilman tuomitsemisen pelkoa.

  Lue myös: Parisuhdeterapia – kokeile ennen eroa

  Osapuolen, joka ei tahdo mukaan parisuhdeterapiaan tulisi miettiä, mitkä ovat ne syyt, joiden takia terapia tuntuu turhalta? Voisiko terapiaa kokeilla edes kerran tai mennä vain sen takia, että toinen pyytää? Usein suhteen ongelmat seuraavat perässä myös seuraavaan suhteeseen, ellei niitä halua kohdata. Oman ajan ja rahan investointi terapiaan ei ole koskaan huono idea. Noidankehä, joka heikentää parisuhdetta ja luo sen ylle negatiivisen ilmapiirin on rikottavissa terapeutin johdolla. Vaikeuksista on mahdollisuus selvitä yhdessä, toista tukien kadottamatta kuitenkaan itseään.

  Lopuksi

  Luottamus ja puolison arvostaminen ovat hyvän parisuhteen perustana. Myös yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja siitä mitä suhteelta odotetaan, auttaa parisuhteen toimivuutta. Koska suurin osa pareista varmasti törmää suhteensa aikana vastoinkäymisiin, ei ammattiavun hakemista kannata odotella liian kauan. Odottelun vaarana on, että tyytymättömyyden tila suhteessa vain kasvaa, eikä mahdollisiin välien selvittelyihin haluta enää panostaa. Helpointa olisi pakata tavarat ja laittaa suhteelle piste. Parisuhdeterapiaan voi hakeutua milloin tahansa ja sitä tarjoavat niin yksityiset kuin julkiset sektorit. Myös seurakunnat tarjoavat keskusteluapua kriisin kynnyksellä. Pitkääkin suhdetta kannattaa aika ajoin huoltaa. Parisuhdeongelmista ei missään nimessä kannata kärsiä turhaan, kun jo muutamasta käynnistä voi olla suuri apu. Mikäli molemmat osapuolet ovat sitoutuneita ja motivoituneita terapiaan asioiden saamiseksi kuntoon, hyvin usein he onnistuvat ratkomaan ongelmat ja jatkamaan parisuhdetta.

  Lähteet; Väestöliitto, Pariterapiatalo, Mehiläinen

  – Poikien äidit toimitus – 

  Vastaa